Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

"ενεστώτας διαρκείας"


κάθε πρωί
χρειάζομαι καφέ
τσιγάρο
κι εσένα

σε λίγο
ο καφές τελειώνει
και το τσιγάρο σβήνει

μόνο εσύ!
παραμένεις
διαρκώς αναμμένη

με σιγοκαίς...

Παρασκευή, 2 Απριλίου 2010

"άγια λάθη"

μια προδοσία προηγείται των Αγίων Παθών
και της Αναστάσεως

Κύριε,
στείλε μου σε παρακαλώ
τον κατάλληλο Ιούδα
να ξεπλύνω τα Άγια Λάθη μου
μέχρι την έβδομη μέρα
της Αναστάσεώς μουκι αν όλοι αυτόν, κατηγορούν
εγώ το ξέρω
πως ένας «προδότης Ιούδας»
είναι απολύτως χρήσιμος
στη ζωή των ενάρετων χριστιανών...